Museet som påvirker

Klima Lab docu 25
Nobels fredssenter er en arena for samfunnsdebatt. Gjennom skiftende utstillinger, omvisninger, arrangementer, undervisningsopplegg og familieaktiviteter ønsker sentret å skape refleksjon og engasjement omkring temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning. Hvordan påvirkes de besøkende? Hva sier publikum selv?

Fredssentret ønsker seg en kvantitativ undersøkelse som alle som besøker museet kan besvare. I tillegg ønsker de bistand til å utvikle kvalitative dypdykk i etterlatt inntrykk blant ungdom og unge voksne.

Fredssentret har fått tilskudd fra Kulturrådet til en undersøkelse av museenes samfunnsrolle på vegne av 23 museer i Demokratinettverket. Hovedspørsmålet er «Hvilken rolle spiller museene i demokratinettverket for publikum - hva sier publikum selv?» Fredssentret fungerer som pilot og undersøkelsen skal gi kunnskap som er relevant for hele nettverket.

Undersøkelsesdesign

Fredssentret ønsker seg en kvantitativ undersøkelse av alle som besøker sentret og et opplegg for kvalitative studier av millenials (gen Y) og gen Z ( født etter 1995) med bostedsadresse i Oslo og Viken.

Vi vil undersøke hvordan utstillingene i museet påvirker de besøkende. Vi er interessert i å finne ut hvordan ulike grupper påvirkes. Påvirkes lokal ungdom og unge voksne på andre måter og av andre deler av utstillingene enn eldre besøkende og turister?

a) Kvantitativ publikumsundersøkelse

Publikumsundersøkelsen skal gjøres tilgjengelig for publikum etter besøket og kunne besvares her og i etterkant via mobil. Undersøkelsen skal være i felt fra 1. april til 1. november.

Hovedformålet med undersøkelsen er å forstå hvordan publikum påvirkes av å besøke senteret, og på denne måten kunne si noe fornuftig om hvordan museet lever opp til sin samfunnsrolle. Denne innsikten skal brukes av hele Demokratinettverket.

Vi benytter Intrinsic impact - metoden utarbeidet av WolfBrown i denne analysen. Metoden måler effekt av utstillingene og øvrige aktiviteter i sentret på ulike parametre: emosjonell innlevelse, intellektuell stimulering, estetisk berikelse, sosial brobygging og sosial "bonding". Som bakgrunnsvariabler vil vi spørre om bosted, kjønn, alder, arbeidssituasjon, utdanning, økonomi, kulturell identitet, hvor ofte de benytter museer og andre relevante kulturtilbud.

b) Fredssentret ønsker bistand til å utvikle opplegg for å gjennomføre kvalitative studier av unge voksne med barn (gen Y) og gen Z ( født etter 1995) med bostedsadresse i Oslo og Akershus.

Vi legger opp til at det gjennomføres guidede turer med målgruppene gjennom utstillingene, med grupper rekruttert spesielt for undersøkelsens formål.

NPU og WolfBrown designer opplegg og samtaleguider, og gir råd og veiledning underveis.

Gen Y og Z i museet

NPU har siden 2017 arbeidet med å bygge kunnskap om ungt publikum på oppdrag fra Akershus fylkeskommune - nå Viken. Med utgangspunkt i etableringen av ungdomspanelet YOICE i samarbeid med Opinion er det produsert 16 rapporter basert på testing av ulike konsepter utviklet for unge med tilskudd fra kommunen. Denne kunnskapen vil danne kontekst for undersøkelsene for Fredssentret. Les mer og last ned rapporter HER

Da Alan Brown gjestet NPU-konferansen i 2017 "Ungt publikum" baserte han innlegget på en studie av den såkalte millenniumsgenerasjonen. Han viste hvordan reformatering av opplevelser eller såkalte "branded experiences" senker tersklene for å oppleve klassisk musikk blant millennials uten spesielle interesse for kunstmusikk. Se foredraget hans fra 2017 HER.

Etter millenials kommer i følge genersjonsforskningen generasjon Z. Dette er de som er født etter 1995 - dagens barn, ungdom og de aller yngste av de unge voksne. Det er en generasjon det snakkes mer og mer om i kommunikasjons- og PR-miljøer, en generasjon som kan komme til å utgjøre tungen på vektskålen i høstens valgthriller i USA. Denne generasjonen skal vi se nærmere på i undersøkelsen for Fredssentret.

Vi vil støtte oss til internasjonale kunnskapsprodusenter i vårt nettverk. Norsk-amerikanske Anne Boysen deltok på NPU-konferansen i 2014 og 2017 med innlegg basert på hennes egen forskning og konsulting. Les mer om dette på bloggen After The Millenials. The Sound Agency besøkte NPU-konferansen 2015 med et innlegg om "generasjon Edge" - et annet ord for Generasjon Z, som er den korrekte betegnelsen innenfor akademisk generasjonsforskning.