NPU Årsmøte 2021

14.06.2021, 13:00 — 14:00

Zoom/ Rommen Scene
Blue and orange metal stand on brown sand under white clouds scopio bf99468c 4615 4970 8890 6c5d6ad087d8
Det kalles inn til NPU Årsmøte 2021 den 14. juni. Møtet avholdes på zoom med et begrenset antall inviterte deltakere tilstede på Rommen Scene.

Bruk stemmeretten din!

I 2021 står NPU bak publikums-undersøkelser, rapporter og strategiutvikling for flere titalls aktører, og vi har økt nordisk tilstedeværelse. Ikke gå glipp av årsmøtet, hvor styret legger fram resultater fra fjoråret, strategiske prioriteringer for NPU som kunnskapsnettverk fremover, og hvor valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre. Etter en pause åpnes årsmøtet for andre enn medlemmer. Da deles NPU-prisene ut til organisasjoner som utmerker seg innen publikumsutvikling.

Formaliteter

Årsmøtet er kun for betalende NPU-medlemmer. Det kan delta flere fra hver organisasjon, men organisasjonen har kun 1 stemme på årsmøtet. Det er hovedkontakt som avlegger stemme på vegne av organisasjonen. Stemmegiving foregår digitalt via poll-funksjon i zoom.

Sakspapir legges ut på nettsidene med tilgang kun for medlemmer.

For å laste ned sakspapirene må du være innlogget som medlem. Da må du har opprettet profil.

Opprett profil for å få tilgang til sakspapir

Har du ikke opprettet profil enda gjør du det gjennom å velge "meld deg inn" øverst til høyre på nettsiden. Deretter velger du selv hva som skal være brukerprofil (epostadresse) og passord, registrerer hovedkontakt og andre kontakter, riktig medlemsnivå (basis eller pluss) riktig fakturainformsjon etc. Alle eksisterende medlemmer har blitt fakturert. Du blir ikke fakturert på nytt selv om du registrerer deg for første gang i den nye medlemsportalen.


Saksliste

1. Valg av møteleder.

2. Valg av referent og representanter til å signere protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.

4. Godkjenning av årsregnskap for 2020 med revisjonsberetning.

5. Budsjett 2021 (allerede vedtatt på forrige årsmøte).

6. Direktør orienterer om driften i 2021.

7. Styret orienterer om pågående politisk arbeid og strategiske prosesser.

8. Valg av nytt styre (seks av syv styremedlem på valg).

9. Valg av valgkomité.

10. Valg av revisor.