Kurs i publikumsutvikling

Håndbok_Plakat_Sorthvitt
NPU har utviklet et kurs i strategisk publikumsutvikling som vil komme hele feltet til nytte – med fokus på mangfold og representativitet.

Kurset vil basere seg på Håndbok i publikumsutvikling, som lanseres i februar 2022. Håndboken vil være tilgjengelige for alle betalende medlemmer.

Høsten 2021 for holdt vi de første kursene for kulturinstitusjoner i Viken, arrangert av Viken Fylkeskommune, med faglig innhold og foredrag fra NPU ved Ingrid Handeland og Svend Aavitsland. Fagansvarlig for publikumsutvikling i Viken Fylkeskommune, Tormod Gangfløt, sier at det store antallet deltakere viser at kurset treffer et behov i kulturfeltet for å lære mer om strategisk publikumsutvikling. Tilbakemeldingene fra deltakerne så langt har vært svært gode.

"Vi er ekstra fornøyde med at kurset gir praktisk kompetanse og en lettfattelig oppskrift til kursdeltakerne på hvordan strategisk planlegge for å nå ønskede publikumsgrupper."