Utviklingsprosjekt - digital scenekunst

Teaterdigital 3
Bilde: Heidi Hattestein/Teater Vestland
Under pandemien ble det spilt teater for et publikum som satt hjemme. For mange åpnet det seg helt nye muligheter for deltakelse. For andre var det kun en nødløsning. Hvilken rolle kan digitalt teater spille etter pandemien?

Et dansk-norsk utviklingsprosjekt

Det danske nettmagasinet for scenekunst ISCENE og konsulentselskapet Rasmussen Nordic har tatt initiativet til et nordisk prosjekt som skal utforske digitale muligheter for kunstnerisk utvikling og publikumsutvikling i scenekunsten. De har invitert Norsk publikumsutvikling til å delta i prosjektet. Vår rolle er å bidra med innsikt om scenekunstpublikummets digitale deltakelse, og gjennom å bidra til utviklingen av et klart språk om fysiske og digitale scenekunstformater. Vi ønsker nå å komme i kontakt med norske scenekunstaktører som arbeider med digitalt innhold, og som kan tenke seg å delta i dette utviklingsprosjektet sammen med danske kollegaer. Er du interessert i å delta?

Kartlegging og kunnskapsdeling: språk og formater

For noen er teaterbegrebet utelukkende forbundet med teateropplevelser, hvor skuespiller og publikum befinner i samme tid og rom. Andre mener at ’live-elementet’ er det mest grunnleggende elementet ved teateropplevelsen, og at den digitale scenekunsten er like relevant som det fysiske teater, selvom publikum befinner seg i andre rom, foran en skjerm, så lenge forestillingen fremføres live og in real time. For andre kunstnere er digitale scenekunst et selvstendigt format, som – på tross av at det er tatt opp på forhånd – kan klassifiseres som scenekunst.

Under pandemien var det noen som sendte direkte fra teatret under nedstengningen. Skuespillerne spilte for tomme saler, eller saler med et svært begrenset antall tilskuere mens kamera fanget opp forestillingen sendte den som direkte-strøm. Andre la om regien, spilte inn forestillingen kun for kamera, og lot publikum strømme forestillingene fra en nettbasert plattform når det måtte passe dem. Noen utforsket muligheten til å spille forestillinger for kamera i helt nye og andre rom, mens andre utforsket helt nye teknologier som AR (augmented reality) og VR (virtual reality).

To måneders pilotprosjekt skal legge en plan for hovedprosjektet

Hovedprosjektet har som mål å utvikle et felles språk om det digitale scenerom og utvikle piloter som testes med publikum. Men først skal det gjøres research for å avdekke hva som foregår av digital utvikling i scenekunstfeltet. Dernest skal vi legge en plan for de ulike fasene i hovedprosjektet. (se vedlagt prosjektbeskrivelse på dansk).

To norske deltakere bekreftet

Fra Norge har foreløpig Teater Vestland (Førde) og Nordland Teater (Mo i Rana) bekreftet at de ønsker å delta. Dette er to teatre som har sett verdien av å ruste seg for den virkeligheten teatrene skal møte de kommende årene. De har fått tilskudd fra Kulturdirektoratets utviklingsprogram for institusjoner i to omganger for å utforske mulighetene innenfor ny teknologi.

- Er streaming så forferdelig som noen i teaterbransjen påstår, og vil streaming ødelegge teater som kunstform? Hvordan kan scenekunstnere få oversikt over teknologiske muligheter som fins i dag? Med dette utgangspunktet startet de sin utforskning av nye digitale formater.

I 2021 og 2022 inviterte de scenekunstnere og filmskapere til å utforske ny teknologi sammen med teatrene. Målet var ny kunnskap og nye måter å jobbe på, både med tanke på publikumsutvikling og nye inntektstrømmer.

I 2022 og 2023 utforsker de teater og ny teknologi over tre akser: optimalisering av filmet teater, optimalisering av prosess mellom et kunstnerisk team og teatrene og utforsking av AR’s potensiale som kunstnerisk verktøy.

En felles nordisk utviklingsplatform for digital scenekunst

Våre danske partnere har ambisjoner om å skape og finansiere en felles nordisk utviklingsplattform for digital scenekunst. De ser i utgangspunktet for seg at prosjektet fokuserer på følgende aktiviteter ( fra vedlagt prosjektbeskrivelse)

  • Skabe en klar forståelse af definitioner, rammer og vilkår for digitalt teater som kunstnerisk og teknologisk felt og hvor den ny viden gør teatrene i stand til at udvikle, skrive, producere og markedsføre innovativt digitalt teater
  • Etablere et nyt økosystem for det digitale teater og opbygge kapacitet for innovation med publikum i centrum indenfor: Kunstnerisk udvikling, formater, produktion, teknologi og markedsføring af digitalt teater
  • Udvikle, teste og evaluere nye digitale formater med partnerne. Det indebærer også et udviklings- og test laboratorium for hele teaterbranchen
  • Udvikle et sæt af værktøjer og processer til brug for produktion af digitalt teater, som kan stilles til rådighed for teatrene til videre brug
  • Udvikle et muligt ”Hub” for viden og produktion, så alle teatre ikke selv skal udvikle fra bunden, men bygge på fælles erfaringer"

Foreløpig prosjektbeskrivelse

Samarbeidspartnere

Rasmussen Nordic
10a teatervestland rgb
Nordland Teater logo O Co sta eende sort 615x1024