Ungt publikum i Akershus

Både unge med og uten flerkulturell bakgrunn, med og uten kulturell interesse skal være representert i Yoice.  Innsikten går til Akershus fylkeskommune, Norsk Publikumsutvikling og de som leverer kulturtilbudene der de unge bor. Til grunn for innsiktsprosjektet ligger en tro på at brukerinnsikt er avgjørende for å lykkes med å engasjere og utvikle interesse for kunst og kultur. Dersom vi forstår hva de unge er opptatt av, hva de  liker, mener og vil, kan vi lage enda bedre arenaer og tjenester for de unge.

Innsikten sankes gjennom innsiktsaktiviteter som diskusjonsforum, chats, agentoppdrag eller små spørreundersøkelser. 

Hvem står bak Yoice? 

Yoice er en tjeneste levert av Opinion AS i samarbeid med NPU, på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune. Yoice er utviklet i forbindelse med markedsundersøkelser, og all personinformasjon blir behandlet konfidensielt. Du kan lese mer om Opinion her: www.opinion.no.

 

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere