Hordaland Atlas 2017

by NPU — 2017-01-23

Hva er viktigste motivasjonsårsaker og barrierer for økt bruk og interesse i ulike publikumsgrupper? Hvor stor er interessen for utfordrende kunst-uttrykk versus klassiske eller mer mainstream kulturtilbud?

Hvilke typer kulturbrukere har vi på Vestlandet? Hvilke behov må institusjonene tilfredsstille hos de som har for vane å benytte visse kulturtilbud, kontra de som må foreta et aktivt valg om å prøve noe nytt? Hvordan redusere risikoen for at de føler seg utenfor og øke muligheten for at de kommer tilbake? Og hva må til for at de med størst avstand til kunst og kulturfeltet skal føle seg invitert og velkomne?

1500 mennesker i Hordaland har deltatt i en web-basert kulturmarkedsundersøkelse i februar i regi av NPU/Opinion. Undersøkelsen skal gi et viktig bidrag til den kunnskapsbaserte utviklingen av kulturtilbud, programmering og kommunikasjon i Bergen og Hordaland. Den skal både informere og inspirere institusjonene til å arbeide mer målrettet med publikumsutvikling, og inneholde relevant tematikk for Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune når det gjelder befolkningens behov i møte med kulturtilbudene.

Undersøkelsen tilbyr et nytt, felles språk om ulike typer publikum med ulike typer behov, en felles forståelse av behovene til disse segmentene, en felles forståelse av kommunikasjonsstrategier som fungerer for de ulike segmentene. Den gir et sammenlikningsgrunnlag og et felles fundament for å samarbeide om å nå ut til ulike segmenter i markedet. Undersøkelsen vil gi kulturinstitusjonene innsikt i sin posisjon i kulturmarkedet i Hordaland, noe som vil kunne gi retning i arbeidet med utvikling av egen publikumsstrategi og samarbeid mellom institusjoner.

Den skal utformes slik at den gir sammenligningsgrunnlag i forhold til andre regioner og institusjoner. Akershus fylkeskommune har gjennomført en lignende undersøkelse i år, og vi arbeider med å gjennomføre lignende undersøkelser i resten av landet.

 

Tidslinje

Segmenteringsanalyse av kulturmarkedet i Hordaland presenteres

Med utgangspunkt i en omfattende kvantitativ befolkningsundersøkelse, den britiske segmenteringsmodellen Culture Segments, samtaler med tilfeldig forbipasserende på ulike gater og steder i Bergen, har vi analysert oss fram til et sett interessegrupper i befolkningen. 21. juni presenterer vi våre funn og anbefalinger når det gjelder hvordan man kan senke terskelen og øke engasjementet i de ulike gruppene.

2017-06-21

Segmenteringsanalysen presenteres

Ingrid E. Handeland fra NPU og Nora Clausen fra Opinion presenterer analysen av befolknings-undersøkelsen for deltakerne i prosjektet.

2017-04-06

Undersøkelsen går i felt

2017-01-30

Spørreskjema utvikles

Spørreskjema utvikles i dialog med institusjonene som deltar i prosjektet og i samarbeid med Opinion.

2017-01-02

Opinion som ny samarbeidspartner

Gyrd Steen/ FPG har vært prosjektleder for NPU Undersøkelser i oppstartsåret 2016. De fleste av prosjektene har vært formidlet videre til Opinion/Norstat. Fra og med 1.1.17 samarbeider NPU direkte med Opinion.

2017-01-01

Innspillsmøte på KODE

Formålet med innspillsmøtet er å avklare behov og forventninger med deltakerne, og å få innspill til utformingen av undersøkelsen.

2016-09-20

17 påmeldte institusjoner

Per 17. august har 17 institusjoner og Bergen kommune forpliktet seg til å delta med hhv. kr. 225.000,- i egenandeler fra institusjonene, og kr. 125.000,- fra kommunen.

2016-08-17

Medlemsmøte på Den Nationale Scene

20 institusjoner møter opp og 12 melder interesse for å delta med en egenandel i undersøkelsen.

2016-03-20

Samarbeid med Gyrd Steen

NPU inngår samarbeid med ekstern prosjektleder, Gyrd Steen (Future Present Group, FPG), med spesialkompetanse på kulturbruksanalyser. Prosjektleders rolle er å utvikle konsept sammen med daglig leder samt bestille, koordinere og kvalitetssikre alle underleveranser.

2015-12-01

Medlemsmøte på Litteraturhuset i Bergen

Møtet bekrefter interesse for å teste Culture Segments-modellen til Morris, Hargreaves & McIntyre, MHM, tidligere testet av NPU i det norske markedet ifbm. Performaprosjektet / Oslo Atlas i Oslo (2013).

2015-03-25

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere