Open All Areas 2013-2014

AEN er en plattform for erfaringsutveksling mellom institusjoner og organisasjoner som arbeider lokalt med å fremme kunst- og publikumsutvikling i et europeisk perspektiv. Open All Areas er et prosjekt som AEN gjennomførte med støtte fra Grundtvig-programmet for livslang læring. Det gikk ut på at deltakerne i prosjektet tok med seg læringspartnere fra sine respektive land, slik at de fikk anledning til å oppleve hvordan andre institusjoner i andre europeiske byer og regioner arbeider med kunst som utgangspunkt for kulturell inkludering. For NPU danner Open All Arenas en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i Performa-prosjektet.

 

Tidslinje

2016-02-15

2016-02-15

2016-02-17

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere