Mangfoldseffekten

by NPU — 2019-09-07

Water Drop Impact On A Water Surface

Hvilke ringvirkninger har mangfoldsarbeidet i det norske kunst og kulturlivet?

10. september sparkes et nytt og kompetansehevende program for mangfoldig publikumsutvikling i gang. Programmet, som skal gå over et år, er et samarbeid mellom Interkultur Drammen, WolfBrown og ti andre institusjoner som har eller ønsker å nå et flerkulturelt publikum. Gjennom det neste året skal de få opplæring i å måle effekten av de mangfoldige programmene de tilbyr. 

Den faglige rammen er utviklet av Interkultur Drammen i samarbeid med konsulentmiljøet WolfBrown fra USA. Programmet er lagt opp som et lærende konsortium og bygger videre på et pilotprosjekt i regi av Interkultur Drammen, som ble initiert av Norsk publikumsutvikling i 2017, og som vant NPU-prisen 2018 i klassen «inkluderer flest». 

NPU har i mange år ivret for å importere Intrinsic Impact-systemet til Norge. Da vi i 2012 besøkte National Arts Marketing Conference i USA for første gang, hørte vi Alan Brown og Rebekka Ratzkin presentere den banebrytende rapporten «Making Sense of Audience Engagement», som siden er hyppig sitert i faglitterære artikler om publikumsutvikling. Rapporten presenterer verktøy for kuratering av brukeropplevelsen - ikke bare utstillingen eller forestillingen – og utvikler en segmenteringsmodell basert på ulike nivåer av engasjement og deltakelse i publikum.

Du kan laste ned rapporten fra våre nettsider HER.

I 2015 besøkte vi konferansen for andre gang. Da presenterte den samme forskerduoen Counting New Beans, en rapport som la grunnlaget for utviklingen målemodellen Intrinsic Impact. Metoden måler kvalitative aspekter ved kunstopplevelsen kvantitativt. Det handler altså ikke om å telle antall publikummere, hvem de er, og hvor de bor, men hva de får ut av opplevelsen. Oppdragsgiverne hadde ønsket å finne en måte å måle de kvalitative sidene av kunstopplevelsen for å kunne argumentere bedre for verdien av investeringene til de store private sponsorene i det amerikanske kulturlivet. Alan Brown gav dem Intrinsic impact. I Norge fattet NTO umiddelbart interesse for metoden, og bidro til å hente inn Mr. Brown til NPU-konferansen i Stavanger 2016.

Da Alan Brown presenterte metoden satt Andre Ruud fra Interkultur Drammen i salen. Han forsto umiddelbart at dette var et verktøy som kunne brukes til å måle effekten av de interkulturelle møteplassene de produserer. Da NPU tok Alan Brown tilbake til NPU-konferansen året etter — Oslo i 2017, den gangen for å snakke om eksperimentring med konsertformater for å senker tersklene for deltakelse i yngre og mer uerfarne segmenter — samarbeidet vi med Interkultur Drammen. Det ble lagt til rette for at Brown holdt en workshop for Interkultur-teamet dagen etter konferansen.

Du kan laste ned Alan Browns foredrag på NPU-konferansen 2016 HER, og 2017 HER, og innledningen til workshop i Drammen 7.november 2017 på bunnen av siden. 

Utfallet av workshoppen ble at Interkultur Drammen innledet et samarbeide med WolfBrown i 2018. Resultatet av samarbeidet ble presentert på NPU-konferansen 2018 på Hamar, hvor Kulturrådet var til stede og fattet interesse for målemetoden.  I mellomtiden hadde NPU nominert Interkultur Drammen til «Inkluderer flest-prisen». Juryen var begeistret over at det endelig var noen som faktisk tok seg bryet med å måle effekten av mangfoldstiltak, og honorerte arbeidet med å gi årets inkluderer flest-pris til Interkultur Drammen i konkurranse med blant andre Den Norske Opera og Ballett, Munchmuseet, Bergen Nasjonale Opera, Operaen i Østfold og Peer Gynt Stevnet.

Les juryens begrunnelseHER.

Interkultur som kompetansesenter for mangfold i kulturlivet

Interkultur Drammen er både en produksjonsenhet og et kompetansesenter. Som kompetansesenter med tilskudd til drift fra Kulturrådet er det rett og rimelig at de undersøker effekten av de programmene de selv tilbyr for å skape interkulturelle møteplasser. Nå tar de det et skritt videre og inviterer institusjoner som arbeider med mangfold til å samarbeide om å gjøre seg mer relevante for personer med innvandringsbakgrunn, og undersøke om de programmene de tilbyr har den effekten at nordmenn med og uten innvandringsbakgrunn møtes og opplever kunst sammen.

 

Les rapporten fra pilotprosjektet i Drammen HER

 

Ambisjonen med prosjektet er å bygge kompetanse, innsikt og analyse på hva som fremmer økt mangfold blant publikum i norsk kulturliv nasjonalt. Spørsmål som skal besvares er blant annet; hvordan skape interkulturelle møteplasser som trekker nye publikummere og hvordan måle og forbedre seg i dette arbeidet.

Deltagere i prosjektet får studert arrangementer i egen organisasjon og bygget kompetanse sammen med andre. Programmet inviterer deltakerne til fysiske fellessamlinger og webinarer , det gis individuell rådgiving og oppfølging i forkant av de studiene som skal gjøres av den enkelte aktør i sitt hjemmemarked.

Deltakere i prosjektet er Transnational Arts Production, Nordic Black, BIT20, Kongsberg Jazz Festival, Det Norske Teatret, Førdefestivalen, Kimen Kulturhus, Stoppested Verden, Norsk luftfartsmuseum og Festspillene i Nord Norge.

 

 

 

Rapporter

sortert etter dato tittel

Presentasjoner

bestilt av dato tittel forfatter

Partnere