Kreativ KulturDialog

Tre land, ni scenekunstnere og tre publikumsutviklings-aktører. I artiklene under kan du lese om hvordan dette prosjektet ble bygget opp og hvilke utbytte de ulike deltakerne hadde av å være i dialog med hverandre gjennom et år. 

 

Tidslinje

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere