William Hazell

William Hazell er seksjonsleder for analyse på Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune. Hazell har juss, filosofi og kunsthistorie som fagbakgrunn, var en av tre programansvarlig i Bergens europeiske kulturbyår i 2000, har bla tidligere vært seksjonsleder for arkiv, bibliotek og museum i Bergen kommune. William er prosjektansvarlig for Barnefamiliepanelet.