Trude Storheim

Trude Storheim har sidan 2007 vore dagleg leiar og kunstnarleg ansvarleg for Vossa Jazz. Ho har/har hatt verv i mellom anna Norsk Jazzforum, Norsk kulturråd, Vestnorsk Jazzsenter og Musikkutstyrsordningen. Trude har òg lang fartstid innan organisasjonsarbeid, både som frivillig og profesjonell. Ho har mellom anna vore Regioneleiar for Redd Barna på Vestlandet og dreve frivillig arbeid sidan ho som 14 åring vart utdanna til landets yngste B-trenar i fotball.