Tonje Berge

Tonje har bred erfaring innen tjenestedesign, kulturbygging, prosjektledelse og kommunikasjon. Hennes sterke side er evnen til å skape tillit, bygge relasjoner og jobbe tverrfaglig. Etter flere år med kulturledelse og gjennomføring av små og store prosjekter er Tonje vant til å forholde seg til ulike interessenter og problemstillinger. Med empatisk tilnærming dyrker hun den menneskesentrerte design-metodikken, Design thinking. Hun dykker dypt i innsiktsarbeidet, sikrer verdifull kartlegging og idégenerering. Som person er Tonje nysgjerrig og mulighetsorientert. Hun utfordrer det etablerte basert på innsikt, kombinert med empatisk, kreativ og analytisk tenkning. Hun deltar på NPU-konferansen under IDEANs workshop.