Tone Østerdal

Er seksjonsleder for kultur i Akershus fylkeskommune, og jobber med hele bredden av kunst- og kulturfeltet. Har en tverrfaglig utdannelse med vekt på kunstformidling og kultursosiologi, i tillegg til fag som kulturledelse, styrekompetanse og prosessledelse. Har tidligere jobbet i Troms og Buskerud fylkeskommuner, samt på Vestfossen kunstlaboratorium. Er styreleder i nyMusikk, i tillegg til å være styremedlem i UKM Norge og Østafjellske kompetansesenter for musikk.