Svend Aavitsland

Svend Aavitsland har bakgrunn fra kulturfeltet innen kommunikasjon som markedssjef, video- og filmprodusent for TV/kino, og fra næringslivet som leder innen forretningsutvikling, markedsføring, og salg. Har også arbeidet med prosjekter på tvers av landegrensene, og ledet endringsprosjekt i Skandinavia. Han er innleid prosjektleder for NPU-konferansen 2020.