Svend Aavitsland

Svend Aavitsland er ny partner i NPU. Han har bakgrunn fra kulturfeltet innen kommunikasjon som markedssjef, video- og filmprodusent for TV/kino, og fra næringslivet som leder innen forretningsutvikling, markedsføring, og salg. Har også arbeidet med prosjekter på tvers av landegrensene, og ledet endringsprosjekt i Skandinavia. Svend arbeider i NPU som spesialrådgiver innen NPUs virksomhetsområder.


Kontakt for henvendelser gjeldende medlemskap, prosjekter, tjenester og annet.

svend@norskpublikumsutvikling.no