Sunniva Steine

Sunniva Steine har vært  administrativ leder på Dansens Hus siden 2018, hvor hun blant annet har ansvar for overordnet strategi derunder publikums- og kommunikasjonsstrategier  samt utviklingen av turnénettverket Dansenett Norge. Hun har arbeidet mange år i skjæringspunktet mellom det norske og internasjonale scenekunstfeltet, som daglig leder for dansekompaniet Jo Strømgren Kompani og som kommunikasjonsleder på Teaterhuset Avant Garden (Nå Rosendal Teater). (Sunniva er utdannet lege ved NTNU og innenfor litteraturvitenskap samme sted)