Subjekt

Subjekt er mediepartner for NPU-konferansen 2019. Det innebærer at Subjekt bistår Norsk Publikumsutvikling med all medieproduksjon i et annonsert partnerskap.