Daniel Nordgård

Daniel Nordgård er førsteamanuensis i musikk og musikkøkonomi ved Universitetet i Agder. Han underviser music business og forsker på internasjonal musikkbransje og endringer i skjølvannet av digitaliseringsprosessen. Nordgård er valgt for perioden 2019-2021.