Daniel Nordgård

Daniel Nordgård er førsteamanuensis i musikk og musikkøkonomi og underviser music business og forsker på internasjonal musikkbransje og endringer i skjølvannet av digitaliseringsprosessen.  Nordgård er valgt for perioden 2019-2021.