Siren Sundland

Siren Sundland kommer til NPU-konferansen for å snakke om styrets ansvar for publikumsutvikling og økt egeninntjenting gjennom god ledelse og organisasjonsutvikling.

Sundland har vært styreleder på Den Nasjonale Scene i Bergen i ni år, når hun går av under generalforsamlingen i mai 2019. 

I hennes periode har ledelsen av teatret blitt mye debattert, og styret stod blant annet bak etableringen av en ny enhetlig ledermodell hvor man bygget et sterkere lederteam rundt teatersjefen.

Sundland snakker om hva hun har lært i disse årene, og om viktigheten av å ha de rette folkene om bord. Som styreleder har hun selv stått i spissen for rekrutteringen av to teatersjefer; Agnete Haaland, som har leder teatret siden 2012, og den svenske regissøren Stefan Larsson, som overtar ledelsen av Den Nasjonale Scene 1. januar 2020.

I tillegg til styrevervet, har Sundland stilling som Konserndirektør for Operasjonelle tjenester i Sparebanken Vest og har tidligere vært Konserndirektør Marked, Kommunikasjon, Samfunnsansvar og HR. Hun har arbeidet med merkevareledelse og strategisk kommunikasjon for en rekke bedrifter på Vestlandet og har bred erfaring fra ulike fagmiljøer som Kunsthøgskolen i Bergen, NRK og Bergens Tidende.

Hun er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Bergen med hovedfag i nordisk litteratur og Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH.