Silje Gripsrud

Silje Gripsrud er kommunikasjonssjef ved Den Nationale Scene. Fra 2009-2016 hadde hun samme stilling ved Festspillene i Bergen. Silje har bakgrunn som kulturjournalist og har også vært redaktør for Universitetet i Bergen sin nettavis, På Høyden, i seks år. På teatret har hun et spesielt ansvar for formidlingsarrangementer og ulike samarbeidsprosjekter. Silje har sittet i styret til NPU siden 2013.