Silje Eikemo Sande

Silje Eikemo Sande er prosjektleder for det treårige nordiske prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden 2017-2019. Hun har arbeidet med publikumsutvikling i en årrekke i Akershus fylkeskommune og er nå ansatt i det norske Kulturrådet for å lede det nordiske prosjektet. Under NPU-konferansen inviterer hun sine kollegaer fra Arts Council UK og det svenske Kulturrådet til samtale om den omfattende satsingen på kulturell inkludering i programmet Creative People and Places, og den svenske "avleggeren" Kreativa Platser.

Utdannet i 2007 fra Roskilde Universitet Center med Master i Kultur- og sprogmødestudier og Historie har hun gått fra ansatt i Akershus fylkeskommune som kulturrådgiver med ansvar for inkluderende kulturliv i 2012 og jobbet internasjonalt med minoritets- og menneskerettigheter i USA, Danmark og Tyskland til ansatt for å arbeide med inkludering av barn og unge i Integrerings - og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og på Mølla kompetansesenter. Silje også selvstendig næringsdrivende i 5 år i forlaget Kaleidoskopet.