Søren Mikael Rasmussen

Søren Mikael Rasmussen er partner i Rasmussen & Marker, samt BARC Scandinavia. Han har bakgrunn fra mediebransjen som sjef for programavdelinger på TV2 og Danmarks Radio (DR), og med ansvar for programutvikling og innovasjon.

Rasmussen arbeider grunnleggende for at kulturlivet skal skape merverdi for innbyggerne, særlig gjennom å utvikle kulturinstitusjonenes kjennskap til og relasjoner med brukerne. Hans primære arbeidsområder er derfor forretningsutvikling/innovasjon, publikumsutvikling, konseptutvikling og utvikling av organisasjoner som kan være økonomisk bærekraftige.

Den danske utviklingseksperten kommer til NPU-konferansen for å snakke om forretningsutvikling, og for dele erfaringer fra kulturlivet i Danmark, hvor institusjonene de fire siste årene har opplevd kutt i statstilskuddet på to prosent årlig. Danskene har hatt en borgerlig regjering med fokus på effektivisering og liberalisering, men Rasmussen tror ikke at kravene om økte egeninntekter vil endre seg stort med en sosialdemokratisk regjering. Han tror vi er inne i nye tider hvor publikum ønsker og forventer delvis kommersialitet fra institusjonene, som han uttaler i vårt eget intervju med ham.

Kutt i offentlige tilskudd har igangsatt mange diskusjoner rundt fremtidens kulturinstitusjoner. Inntektene kreves å komme fra mange flere kilder enn tidligere. Under NPU-konferansen vil Søren Mikael Rasmussen adressere flere aktuelle utfordringer hos danske kulturinstitusjoner, og gi eksempler på hvordan man kan møte disse utfordringene. Han vil også presentere forretningsmodellen Business Model Canvas; et nyttig verktøy for å strukturere arbeid og skape innovasjon i en bedrift.