Rhiannon Hovden Edwards

Rhiannon Hovden Edwards er ny leder for Virke Kultur og opplevelser. Hun kom fra stillingen som  daglig leder for Musikkutstyrsordningen, den nasjonale tilskuddsordningen for kulturarenaer. Hun har bakgrunn fra både privat virksomhet og fra offentlig finansiert kulturliv og er sterkt engasjert i arbeidet for å sikre gode rammebetingelser for hele kultursektoren. Hun er utdannet med bl.a. en Master i Business Administration (MBA) fra BI, Styrekompetanse, og Siv.ing. studier fra NTNU. Hun har også engasjert seg i arbeidet for likestilling og mangfold i kulturlivet, sitter som nestleder i styret i Balansekunst og er bl.a. tidligere styreleder for AKKS Norge og Samspill.