Renate Enemark Bergersen

Renate Enemark Bergersen er fersk avdelingsdirektør kulturanalyse i Kulturrådet. I kulturmeldingen Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida, heter det at Kulturrådet bør ta et større ansvar for utvikling og produksjon av statistikk, utredninger og analyser på kunst- og kulturområdet.  Som forvaltningsorgan for kunst og kultur over hele landet sitter Kulturrådet på store mengder data. Renate er opptatt av at digitalisering er avgjørende for å omsette disse dataene til kunnskap og innsikt – som igjen kan  føre til handling.

 
Renate har 15 års erfaring med strategi- og virksomhetsutvikling i offentlig sektor. Hun har jobbet med digitalisering og brukerorientering i virksomheter som NAV, politiet og OsloMet. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), har cand. mag. i humanistiske fag fra Universitetet i Bergen, samt en mastergrad i italiensk litteratur fra UiO.