Per Morten Ekerhovd

Per Morten Ekerhovd er fylkesdirektør for kultur og idrett i Hordaland Fylkeskommune, arbeider fra Førde og kommer til NPU-konferansen 2019 til samtalen Vestland møter Viken for å snakke om hvilke utfordringer, problemstillinger og muligheter kultur- og publikumsutviklingssektoren står overfor i regionsreformen.

— Vestland blir eit fylke med store utfordringar på kultur-, idretts- og inkluderingsfeltet, men først og fremst har vi store moglegheiter. Om vi legg profilen for Hordaland over profilen for Sogn og Fjordane i den siste kulturindeksen til Telemarksforsking, får vi ei nesten perfekt utfylling. Saman er eg sikker på at vi blir landet sterkaste fylke på kultur, idrett og inkludering. Det gler eg meg med å få til, saman med heile den nye organisasjonen, sier Per Morten Ekerhovd.