Ole G. Slyngstadli

Ole G. Slyngstadli har i løpet av sin karriere jobbet med ledelse, utforming og etablering av flere ulike institusjoner og prosjekter i samtidskunstfeltet.

Han vært prosjektleder for utviklingsprosjekter som bestillingen av det nye Munchmuseet, hvor han blant annet redigerte første det første rom- og funksjonsprogrammet.

Slyngstadli har blant annet vært spesialrådgiver for Oslo kommune (2013–2017), brukerkoordinator for nytt Munchmuseum (2009-2012), festivalsjef for Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst (2006), kommunikasjonsansvarlig for Office for Contemporary Art Norway – OCA (2004–2006) og informasjonssjef ved Henie Onstad Kunstsenter (2001–2003).

Han har vært redaktør for flere tidsskrifter, herav Verksted-serien ved OCA, Prisma på Henie Onstad, samt for en rekke monografier og kataloger. 

Slyngstadli har en mastergrad i økonomi og ledelse.