Nina Koren

Nina Koren er prosjektleder for NPU-konferansen og NPU-prisen og vil være "overalt" under konferansen i Stavanger. 

Nina er lidenskapelig opptatt av å skape gode relasjoner mellom kunst, publikum og næringsliv. Hun har bred erfaring fra å jobbe på ”begge sider av bordet” med sin bakgrunn fra toneangivende kulturinstitusjoner, som Nationaltheatret og Nobels Fredssenter, og kommersielle konsern som DNB og Telenor.