Marion Fransrud

Marion er en 24 år gammel jente fra Oslo, Groruddalen. Hun er nylig utdannet Art Director/Kreatør fra Westerdals og fungerer som prosjektleder og CEO i den ny-oppstartede bedriften Citrus Studio (2018). Marion har jobbet freelance fra hun sluttet på VGS, og har stor interesse for visuell utforming og historiefortelling. Opp igjennom årene har hun produsert innhold for artister, arrangert kulturelle eventer, samt lært å kjenne bransjen og publikum fra et atypisk ståsted. Målet er introdusere utradisjonelle strategier og skape en inkluderende era i en ellers ganske stiv bransje.