Maria Utsi

Maria Utsi (38) er tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge og nåværende Rådsmedlem i Norsk Kulturråd. Hun er utdannet teaterviter fra Universitetet i Bergen og har tidligere vært festivalsjef for Varangerfestivalen og leder for Norges første kulturnæringshage, Hermetikken. Utsi satt i Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene og har i dag styreverv i blant annet Dansearena Nord, Norsk publikumsutvikling og Arctic Indiginous film fund.