Liv Ramskjær

Liv Ramskjær er utdannet historiker fra UiO og har forsket på ulike tema innen teknologi- og industrihistorie, særlig knyttet til tema som skipsfart, elektrisitetshistorie og plasthistorie. Ramskjær har blant annet arbeidet som oppdragsforsker, arkivar i Riksarkivet, ledet forsknings- og dokumentasjonsarbeidet på Norsk Teknisk Museum, vært seniorrådgiver i ABM-utvikling/Kulturrådet og har siden sommeren 2013 vært generalsekretær i Norges museumsforbund.