Lisa Gay Bostwick

Lisa Gay Bostwick er utdannet environmental archaeologist med BA i Anthropology fra Washington State University, MS i Quaternary Studies fra University of Maine, Orono, Climate Change Institute og Magister Grad I Nordisk Arkeologi fra UiB.  Hun har forsket på tidlig jordbruk (overgangen eldre steinalder/yngre steinalder) og helleristninger.  Hun har 30 års erfaring i ledende stillinger i kulturminneforvaltning, næringsutvikling, reiseliv og museumsutvikling og -drift i USA og i Norge. I tillegg har hun arbeidet som grantwriter for Burns Paiute Tribe og har drevet med produksjon av  «grass-finished, heritage meats» på the Celestial Horse Ranch, begge i Oregon. Siden 2011 har hun arbeidet i Midt-Troms Museum, et konsolidert regionmuseum med ansvar for 97 antikvariske bygninger spredt over 11000 km2, sammen med 11 andre svært engasjerte og kunnskaps-rike kollegaer.  Ved å fungere som et nav for kompetanse og kunnskap satser Midt-Troms Museum sterk på økt engasjement og aktiv deltagelse blant sin publikum. Som en kreativ, innovativ og lærende organisasjon fungerer Midt-Troms Museum også som en ankerinstitusjon i regionen – en institusjon som bevisst og strategisk bruker sin langsiktige, stedsbaserte økonomisk makt, i kombinasjon med sine menneskelige og intellektuelle ressurser, for å bedre levekår i samfunnet der den opererer. Med grunnlag i museets natur- og kulturhistoriske arenaer og ressurser fremmer Midt-Troms Museum verdiskaping – økonomisk, miljømessige, kulturell og sosial -- i regionen.  Midt-Troms Museum vil i løpet av vinteren etablere TRAD AS for å håndtere kommersiell virksomhet – oppdrag i blant annet bygningsvern, tekstil håndverk og trebåt restaurering. Våren 2021 vil Midt-Troms Museum åpne en ny hovedutstilling, også  Norges første barnemuseum, på Finnsnes, rett overfor hvor Hurtigruten stopper daglig. Som et av de museer i Norges nasjonal museumsnettverk som får minst offentlig tilskudd fra stat og fylke, har Midt-Troms Museum lenge arbeidet strategisk å øke egeninntjening gjennom salg av ekspertise, eksterne prosjektmidler, etablering av bedre interaktive og mer engasjerende formidlingstilbud lokalisert i nærheten av «der turister ferdes» og re-aktivisering av 16 bygdetun og lokale museer. Til det siste har museet nettopp fått innvilget støtte fra Norsk Kulturråd å utvikle en online digital «Virtual Guide», en audio-basert formidlingssystem for ubemannet museumsanlegg.