Lisa Baxter

Lisa Baxter (UK) er spesialist på publikumsutvikling, i England kjent som audience development, men har et ambivalent forhold til begrepet. Hun foretrekker å snakke om «audience sensibility», for det er ikke publikum som må utvikles, snarere vi som produserer og formidler den. 

Baxter er grunnlegger av The Experience Business – en strategisk innsiktskonsulent med en nyskapende tilnærming til publikums- og forretningsutvikling. Hun kommer til NPU-konferansen for å demonstrere at det finnes mer kreative og givende måter å tjene penger på, enn å administrere avkastninger, melke markedet og kutte kostnader.

Siden etableringen av The Experience Business har Baxter jobbet med aktører innen kunstfeltet på banebrytende prosjekter som øker verdien av hva deres kunst- og kulturvirksomhet tilbyr publikum, samfunnet og interessenter, og resultatet har vært mer robuste forretningsmodeller og et lykkeligere publikum.

Lisa Baxter kommer til NPU-konferansen for å holde to interaktive presentasjoner som gir en innføring i publikumssensibilitet: Hvordan kunst- og kulturprodusentene kan øke verdien for brukerne gjennom å sette deg inn i publikums situasjon.