Kristine Kjeldsen

Kristine Kjeldsen er seniorrådgiver og fagsjef for kvalitativ analyse i Opinion og jobber mest med etnografi og utforskende kvalitative studier. Hun trigges spesielt av å oppdage hva som motiverer folk i ulike sammenhenger – fra kulturbruk til shopping eller samfunnsansvar.

Kjeldsen har over 15 års erfaring som moderator og rådgiver, særlig innen innovasjon, merkevarebygging og kommunikasjon. Hun har en mastergrad med spesialisering i etnografisk metode.