Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen ble innvalgt i helse og omsorgskomiteen fra 2013 til 2017, og har under samme periode sittet i Europarådet. Nå er Kristin leder i familie- og kulturkomiteen og Viken Høyre. Johnsen er tidligere rektor ved høgskolen i Buskerud. Tidligere var hun aktiv som kommunepolitiker i Drammen Kommune og statssekretær for Erna Solberg i Bondevik II regjeringen.

Kristin har gjennomført embedsstudie i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo, og senere tatt excutive master of managment ved Handelshøyskolen BI.