Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl er daglig leder av stiftelsen Cultiva, som har som formål å sikre arbeidsplasser og levekår i Kristiansand gjennom investeringer i kunst, kultur, kreative næringer. Hjemdahl kom fra stillingene som forskningssjef for innovasjon i NORCE og som professor II på fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder. Som sekretær for det regjeringsutnevnte Samarbeidsråd for Kulturnæring leverte hun nylig rapporten «Norway – powered by culture». I tillegg til å være med i Kulturrådets nye tenketank, er hun styremedlem i Norges Forskningsråd og medlem av Advisory board til Visit Norway i Innovasjon Norge.