Kathryn Peterson

Kathryn Peterson jobber for Lincoln Center og kommer til NPU-konferansen for å snakke om hvordan man skaper og programmerer opplevelser og formater som engasjerer særlig ungt publikum. Hun bookes til NPU-konferansen etter å ha blitt oppdaget på SXSW i Texas tidligere i år, hvor hun presenterte Lincoln Centers «Young Patrons»-program.

Lincoln Center for the Performing Arts er et kultursenter i New York som omfatter en rekke institusjoner innen utøvende kunst. Peterson er leder for «Young Patrons»-programmet som er en medlemsgruppe hvor med-kuratering og involvering av unge er en vesentlig programmerings- og engasjementsstrategi for å nå publikum i alderen 21-40 år. 

Blant annet slik arbeider Lincoln Center beinhardt med rekruttering av nye og fremtidige brukere, til tross for at de allerede har over 6.5 millioner brukere årlig.

Kunstkonsumenter har aldri før vært like informerte eller selektive. Lincoln Centers oppgave om å opprettholde sitt ansvar og gigantiske bidrag til New York baserer seg blant annet på en tillit til sine billettkjøpere og givere i en tid da folks samspill med og forventninger om kultur er raskt skiftende. Denne sesjonen vil dele opprinnelseshistorien, evolusjonen og best praksis rundt Lincoln Centers Young Patrons-program for å hjelpe kulturinstitusjoner til å kartlegge en lovende vei til betydelig og meningsfylt forbindelse med tusenvis av publikum: Ved å diversifisere programmering, forbedre tilgangen, bygge samfunnet og tilpasse oppsøkelsen til målrettet demografi.

Peterson har også medstiftet T.R.I.O, et opplærings- og veiledningsprogram som gir online musikkundervisning til ressurssvake studenter. Hun har tidligere vært utdannings- og oppsøkelsesforbindelse på Hong Kong International Chamber Music Festival og medlem av produksjonsteamet på IMG Artist' Napa Valley Festival del Sole. I tillegg har hun deltatt på DeVos Institute of Arts Management sitt program på John F. Kennedy-senteret for utøvende kunst i Washington, D.C., samt vært en del av Foundation Relations-teamet på Carnegie Hall.