Jon Endre Røed Olsen

Jon Endre Røed Olsen er kultursjef i Burskerud fylkeskommune og kommer til NPU-konferansen 2019 under samtalen Vestland møter Viken for å snakke om utfordringene, problemstillingene og mulighetene kultur- og publikumsutviklings-feltet står overfor i regionsreformen.

Fylkeskommunens mål er å legge til rette for et rikt kulturliv og kulturelt mangfold i hele fylket. På bakgrunn av dette gir de årlig tilskudd til en rekke ulike kunst- og kulturformål. Men i 2020 er Buskerud en av tre fylkeskommuner som slås sammen til Viken. Hvilken betydning dette vil ha for institusjonene og for arbeidet med kunst, kultur og publikum vil være tema han tar til orde for 13. november.