Joachim Svela

Joachim Svela er en merittert designleder med internasjonal erfaring. Han designer, studerer og fikler med byer, bygg, selskaper, offentlige tjenester, mennesker og tingene som menneskene bruker i hverdagen.

Han er Creative Director for Idean Norge, og leder 50+ profesjonelle designere i Oslo, Bergen og Stavanger. Som tjenestedesigner og strategisk rådgiver er han en pådriver for brukerorienterte prosesser og brenner for at både organisasjonen og sluttbruker skal ha gode opplevelser som skaper gjensidig forståelse, nytte og verdi. Han har lang erfaring med å lede kreative team og prosesser, fra strategi og konsept, gjennom design og utvikling til pilotering, lansering og læring over tid.

Joachim er like fortrolig med å sitte i styrerommet og lede strategiske markedsdiskusjoner, som å kjøre traktor med kundes kunde for å forstå hvilke brukerbehov samme ledergruppe må ta til etterretning. Med sitt sterke faglige engasjement fungerer han som foreleser og gjestesensor på Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo og sitter i styret for IxDA Oslo, verdens største kapittel i foreningen for interaksjonsdesign.

Joachim Svela kommer til NPU-konferansen 2019 med Mali Sagmoen for å snakke om tjenestedesign som engasjerer unge voksne.