Ingrid Sunde

Ingrid er en designer som liker å se på enhver problemstilling som en mulighet for å skape positiv endring. Hun er opptatt av at nye tjenester skal være nyttig og fornuftig overfor brukerne, samfunnet og miljøet.

Som designer tilegner hun seg bred innsikt for å kunne løse problemer på en empatisk og kreativ måte. Samhandling og brukermedvirkning står alltid i fokus, slik at beslutninger blir tatt på bakgrunn av et mangfoldig perspektiv. Hun deltar på NPU-konferansen under IDEANs workshop.