Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012. Hun har utviklet den faglige plattformen NPU arbeider ut fra og har stått bak en lang rekke undersøkelser av kunst- og kulturbruk i Norge. Som leder for den bransjeovergripende kunnskapsaktøren NPU har hun opparbeidet en unik oversikt over feltet, og dyp innsikt i motivasjon og barrierer for kunst- og kulturbruk i ulike grupper. Ved siden av det daglige arbeidet med undersøkelser og medlems-dialog holder Ingrid foredrag og workshops for ulike aktører i kulturlivet i Norge og utenlands. 

Før Ingrid tok over Norsk publikumsutvikling arbeidet hun med publikumsutvikling på Nationaltheatret i 13 år i ulike roller som markedssjef, kommunikasjonssjef og informasjonssjef. Her hadde hun ansvar for fortolkning, formidling, merkevarebygging, visuell profilering, informasjon og markedsføring. Ingrid har en god penn. Hun har skrevet jubileumsboka til Torshovteatret "Et eget sted" som kom ut i 2002. 

Ingrid er utdannet idéhistoriker. Hun har hovedfag i idehistorie fra Universitetet i Oslo (1999), med mellomfag i filosofi og musikkvitenskap, og har studert informasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Tidligere har hun arbeidet med forskningsadministrasjon og musikkproduksjon.