Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012. Hun har utviklet den faglige plattformen NPU arbeider ut fra og har en unik innsikt i kunst- og kulturmarkedet i Norge, og oversikt over hvordan det arbeides med publikumsutvikling i feltet. Til konferansen setter hun sammen viktigste trender og funn i de undersøkelsene som er gjort i samarbeid med Opinion siden januar 2016.

Før Ingrid tok over Norsk publikumsutvikling arbeidet hun med publikumsutvikling på Nationaltheatret i 13 år i ulike roller som markedssjef, kommunikasjonssjef og informasjonssjef. Her hadde hun ansvar for fortolkning, formidling, merkevarebygging, visuell profilering, informasjon og markedsføring. Ingrid har en god penn. Hun har skrevet jubileumsboka til Torshovteatret "Et eget sted" som kom ut i 2002.

Ingrid er utdannet idéhistoriker. Hun har hovedfag i idehistorie fra Universitetet i Oslo (1999), med mellomfag i filosofi og musikkvitenskap, og har studert informasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Tidligere har hun arbeidet med forskningsadministrasjon og musikkproduksjon.