Hulda Seterås-Fadnes

Hulda har en bred bakgrunn som strekker seg fra det kreative til det analytiske. Hun har erfaring fra prosjektledelse og er en dedikert design tenker. 

Hulda trives med å bruke sine analytiske evner til å dekonstruere komplekse problemstillinger, for å komme til kjernen av utfordringene for å finne løsningen. Hulda har evne til å gå mot strømmen og har et godt hode for nyskapning. Hun Deltar på NPU-konferansen under IDEANs workshop.