Harm-Christian Tolden

Harm-Christian Tolden er kommunaldirektør for kultur, næring, kirke og idrett i Bergen. Han kom til stillingen som kommunaldirektør fra stillingen som Direktør i Norsk Publikumsutvikling. Han kommer til konferansen for å legge fram kulturkontorene i Bergen kommunes arbeid med økt deltakelse.