Hannah Wozene Kvam

Hannah Wozene Kvam er rådgiver for kultur og mangfold i Akershus fylkeskommune.

Kulturplanen for Akershus har som mål å se mer helhetlig på virkemidlene fylkeskommunen har for barn og unge. Her spiller satsningen på publikumsutvikling for målgruppen unge en stor rolle. 

Fylkeskommunen har et eget nettverk for publikumsutvikling og en tilskuddsordning knyttet til denne satsningen. Yoice - Your Voice, er et samarbeid med NPU og Opinion, der det er rigget et digitalt ungdomspanel av 200 unge fra hele fylket som bidrar med ny innsikt om hva kultur betyr for dem, og hva de ønsker seg. 

Dette gir kommunene en unik mulighet til å legge til rette for kunst- og kulturprosjekter som bidrar til sterkere involvering av unge i alle ledd. Hannah deler sine erfaringer rundt dette arbeidet i samarbeid med Opinion, som har helt konkrete rapporter på unges involvering i konkrete kulturprosjekter som øker interessen for unges deltakelse på kulturfeltet.