Gitte Skilbred

Gitte Skilbred ble ansatt ved Munchmuseet i 2011 med ansvar for markedsføring og sponsorer. I 2014 gikk Gitte inn i stillingen som markeds- og kommunikasjonsdirektør. Hun har bakgrunn fra merkevarebygging og kommunikasjon fra bl.a CARE, Redd Barna og HewlettPackard.