Emma Lind

Emma Lind er seniorrådgiver i Kulturrådet, og er ansvarlig for kunnskapsutvikling i prosjektet Kulturøkonomi. Hun har tidligere erfaring som forsker og foreleser i kultur- og næring fra Agderforskning og Universitetet i Agder, og har spisskompetanse innen kulturpolitikk, publikumsutvikling og digitalisering.

Lind har en mastergrad i europeisk kulturpolitikk og kunstledelse fra University of Warwick, samt en Bachelor i dans og kultur fra University of Surrey. I tillegg har hun en hovedfagsutdanning i juss fra DeMontfort University.

Lind har også erfaring innen internasjonal politikk og diplomati fra den britiske Foreign & Commonwealth Office og British Council.