Kari Gjetrang

Kan forskning og ny teknologi gjøre det lettere å forstå hva som engasjerer publikum? Kan smarte utviklere bidra til at kulturlivets arenaer, utstillinger og events øker i opplevelses-kvalitet for publikum? 

Expology har utviklet en "visitor engagement app" som de vil demonstrere under konferansen. Som publikum får du anledning til å laste ned en app som ved hjelp av iBeacon teknologi vil gjøre det mulig  å fange opp hvor du beveger deg og hva som opptar deg i størst grad, både gjennom registrering av hva du befatter deg med og gjennom å be deg om å gi feedback underveis. Mot slutten av konferansen vil Expology demonstrere hvordan denne typen datafangst kan brukes til å utvikle og forbedre brukeropplevelsen.

Expology har 20 års erfaring med å designe brukeropplevelser for museum og andre som lager installasjoner, utstillinger og events. De har samarbeidet med en lang rekke norske museum og utstillere. Og de har lang erfaring med å skape engasjerende opplevelser for ungt publikum. 

About Expology

Expology has been designing social learning experiences for clients in the cultural field for nearly 20 years. Based on research into audience engagement, they have developed a range of new 'Audience Engagement Technologies’, which will be presented at the NPU conference 2017. Using iBecon technology heat maps are created giving insight into audience movement & time patterns as well as content, by way of, information sheets & feedback surveys delivered to the visitor’s personal device. 

Expology is a design studio, creating concepts and solutions for museums, visitor centres, science centres and business arenas. They started in Oslo in the early 1990's as the business EXPO and Experience Design branch of global PR and Communications firm Burson-Marstellar and have grown into the area of museums, exhibitions and visitor centres. From 1998, Expology became independent, and has led the nordic market with its team of mixed skills in Design, Technology Integration and Storytelling.  

Visit Expoplogy here: https://www.expology.com