Are Nakling

Are Nakling er direktør ved Nordland Teater, hvor han har vært ansatt i 21 år. Han sitter i NTOs styre. Han er valgt inn i NPUs styre for perioden 2019-2021.