Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen (37) er Arbeiderpartiets talsperson for familie- og kultursaker, og er første nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2005, og ble på Arbeiderpartiets landsmøte i 2009 valgt inn i partiets sentralstyre. I Stortingsvalget 2017 var hun Arbeiderpartiets førstekandidat i Hedmark.

I år deler hun ut NPU-prisen i Hamar kulturhus 13. november.

— Jeg synes det er stas å få dele ut prisen, da det er en viktig pris, en anerkjennelse til de som jobber godt med dette, og en inspirasjon for de som vil bli bedre.

— For meg handler publikumsutvikling om å nå ut til flere enn kjernepublikumet, skape mer mangfold. Publikumsutvikling er sånn sett demokratisering av kunsten og kulturen.