Andrew McIntyre

Andrew McIntyre er en av grunnleggerne av Morris Hargreaves McIntyre (MHM), det ledende konsulentbyrået innen publikumsutvikling i Storbritannia, ved siden av The Audience Agency. Han arbeider med både store og små framtidsrettede organisasjoner innen kunst og kultur i Storbritannia, men også internasjonalt.

McIntyre spilte en nøkkelrolle i utviklingen av Culture Segments, det første og eneste sektorspesifikke segmenteringssystemet som baserer seg på en spørreundersøkelse. Undersøkelsen avdekker kulturelle verdier og motivasjonsfaktorer hos ulike typer publikum, og gir derfor verdifull innsikt i "psykografiske" segmenter på tvers av alder, inntekt, utdanning og etnisitet - størrelser som ofte ligger til grunn for kulturpolitiske tiltak. Culture Segments brukes av organisasjoner over hele verden, først og fremst i Storbritannia, men også i USA, New Zealand, Australia, Brasil, Tyskland, Tyrkia og Kina - og Norge. NPU benytter Culture-segments-batteriet i flere av sine markedsundersøkelser. 

Andrew McItyre har lang erfaring med lederutvikling i kunst- og kulturfeltet. En lang rekke museumsdirektører og og andre kunstnerske ledere har deltatt i programmet “Move on Up” – som er designet for å gjøre organisasjoner mer visjonsfokuserte – og publikumsorienterte.

Andrew gav et 25 minutters kræsjkurs i Culture Segments på NPU konferansen 2015. I år kommer han tilbake for å utdype hva som karakteriserer unge kunst- og kulturkonsumenter til forskjell fra eldre.  I henhold til McIntyres segmenteringsmodell er vi disponert for å tiltrekkes av ulike typer kunst- og kulturopplevelser - uavhengig av kulturell bakgrunn og alder. Samtidig ser vi i våre undersøkelser at det er en høyere prosentandel unge i noen segmenter og en høyere andel eldre i andre. Vi spør derfor: kan man bevege seg fra å være "entertainment" eller "stimulation" til "essens"  i løpet av livet - eller forblir du i ditt kultursegment fra vugge til grav?

Foredraget i år forutsetter en viss kjennskap til Culture Segments. Se denne videoen for å lade opp! Spol fram til 32:30 for å gå direkte til Andrews foredrag. Foredraget varer i 25 minutter og er vel verdt å lytte til!