Andreas Roaldnes

Andreas Roaldsnes er rådgiver i seksjon for strategi og analyse i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune. Han har fagbakgrunn fra sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og spesialiserer seg på kvantitativ analyse. Andreas er prosjektleder for Barnefamiliepanelet.